ĐỔI CHAI NHỰA, NHẬN XÀ BÔNG

ĐỔI CHAI NHỰA, NHẬN XÀ BÔNG

Quê Một Cục nhận lại chai nhựa các sản phẩm đã bán ra để tái sử dụng, giảm rác thải ra môi trường.

Với 5 sản phẩm gởi lại tại Spa, Quê xin tặng lại mấy chị một cục xà bông thiên nhiên trị giá 50k để tỏ lòng thơm thảo. 

Cảm ơn mấy chị đã yêu Quê và yêu luôn môi trường. 

← Bài trước Bài sau →